Målsætninger

Vi giver den unge et overblik over hvilke realistiske muligheder der er i sit voksenliv både i forhold til bo-tilbud, beskæftigelse eller uddannelse. Det vil være klarlagt om den unge kan bo selvstændigt med støtte, i bofællesskab eller på et andet længerevarende tilbud efter § 108.

BEHANDLING:

Vi følger den unges handleplan, med udgangspunkt i en anerkendende pædagogik med miljøterapeautisk tilgang.