Visitation & indskrivning

Visitation og indskrivning

Alle er velkomne til at henvende sig og vi vil gerne invitere sagsbehandlere, konsulenter, behandlere eller andre interesserede, der potentielt vil benytte Hyldeborgs tilbud, til et uforpligtende møde. Inden mødet bedes relevante sagsakter tilsendt.

Er der fundet interesse for, at en ung skal flytte på Hyldeborg afholdes visitationsmøde. Her deltager leder og medarbejder sammen med sagsbehandler og andre relevante behandlere.

Efter visitationen ønsker Hyldeborg et møde med evt. pårørende sammen med sagsbehandleren, så også disse kan vurdere visitationen.

Efter godkendelse af anbringelsen kommer den unge på besøg med en pædagog, familie eller en anden tæt person. Her kan den unge se stedet, tale med de andre unge og hilse på de ansatte. Herefter har den unge nogle dages tænkepause ift. at vurdere om tilbuddet er det rigtige for ham/hende.

Accepteres tilbuddet kan indflytningen ske så hurtigt som ønskeligt og efter de unges individuelle behov.

Der vil være en ”indslusningsperiode” bestemt ift. de behov den unge har og der vil i starten af være tilknyttet ekstra støtte.

Den unge er selv med til at indrette sin boenhed med de personlige ting der medtages og Hyldeborg stiller resten til rådighed.

Den unge vil langsomt blive præsenteret for stedets struktur og rytme samt reglement - således at det bliver et naturligt forløb – afstemt efter den unges behov.

 

Den anbringende kommune forventes at udarbejde en handleplan (den overordnede plan) og ved præsentation af denne vil ligeledes blive aftalt hvor meget kontakt og indflydelse pårørende skal have ligesom der vil blive lavet aftale ift. weekends og ferier uden for Hyldeborg.

Hyldeborg vil herefter inddrage den unge i udarbejdelsen af en udviklingsplan, som der fremadrettet arbejdes efter og som revideres hver halve år