Visitation & indskrivning

Alle er velkomne til at henvende sig til os og vi vil gerne invitere sagsbehandler, konsulenter og  behandlere til et uforpligtende møde. Inden mødet bedes relevante sagsakter tilsendt.

På visitationsmøde deltager lederen og en medarbejder fra Hyldeborg sammen med sagsbehandler og andre relevante behandlere.

Efter visitationen ønsker Hyldeborg et møde med evt. pårørende sammen med sagsbehandleren, så også disse kan vurdere anbringelsen.

Efter godkendelse af anbringelsen kommer den unge på besøg med en pædagog, familie eller en anden tæt person, så den unge nu kan se stedet og tale med de andre unge. Et par dage efter må den unge så tage stilling til, om det er det rigtige tilbud og acceptere tilbuddet.

Når alle er enige kan indflytningen ske så hurtigt som ønskeligt efter de unges individuelle behov.

Indslusningsperioden vil blive fastsat efter de behov den unge har og der vil i starten af forløbet være tilknyttet ekstra voksenstøtte.

Den unge er selv med til at indrette sin boenhed med de personlige ting der medtages og Hyldeborg stiller resten til rådighed.

Den unge vil langsomt blive præsenteret for Hyldeborgs døgnrytme og regler, således at det bliver et naturligt forløb.

Den anbringende kommune forventes at udarbejde en handleplan (den overordnede plan) og ved præsentation af denne,  Der vil ligeledes blive planlagt hvor meget kontakt og indflydelse  pårørende skal have og aftale om weekends og ferier uden for Hyldeborg.

Hyldeborg vil så udarbejde en udviklingsplan som der fremover arbejdes efter og som revideres hver halve år.

Der foregår regelmæssig supervision af personalet af psykolog.