Aktivitets- og samværstilbud iht. SEL § 104

Formålet er, at medvirke til, at unge med nedsat psykisk funktionsevne, eller med sociale problemer, har mulighed for, at komme sammen med og deltage i aktiviteter, hvor de opfordres til, at udfolde sig sammen med andre og deltage i et socialt fællesskab.

De unge hjælpes til at opretholde eller udfordre evnen til, at udvikle færdigheder og livsvilkår, samt øge deres selvværd og livskvalitet og det tilbydes, at der indgår træning i daglige ADL funktioner.

Ydelserne indenfor tilbuddet tager udgangspunkt i, den enkeltes behov og ønsker, med mulighed for at lave det, man er god til, samt opdage nye ting, man også kan blive god til.

Eksempler på ydelser: Socialt samvær og træning, arrangementer af forskellig karakter, herunder udflugter, omsorg, mulighed for social træning, mulighed for fysisk træning og sansestimulerende aktiviteter.

Der kan tilbydes aktivitetsforløb, hvor der er mulighed for, at hjælpe til på Hyldeborgs hobby-værksteder med forefaldende arbejde eller egne små projekter.

Udover Hyldeborgs værkstedsaktiviteter, tilbydes også pasning og pleje af havens blomster, træer og buske, samt vedligeholdelse af fællesarealer med kørsel på havetraktorer, drivhuse med højbede, foto- og teknikker, musikværksted med samspil på alle instrumenter, teori til kørekort, atelier med professionel maler til at hjælpe, fitness, udflugt til svømmehal og eksternt autoværksted

Tilbuddet foregår 5 dage om ugen i tidspunktet fra kl. 08.30 - 14.30 med mulighed for tilkøb af ekstra tid. Der aftales møde og sluttid efter behov.

Der er ikke tidsmæssig begrænsning for varighed af tilbuddet.

Borgeren skal overholde de "husregler" der er gældende for det enkelte tilbud.