Aktivitets- og samværstilbud iht. SEL § 104

 

I Hyldeborgs aktivitets- og samværstilbud får unge med nedsat kognitiv og psykisk funktionsevne eller med sociale problemer mulighed for at deltage i aktiviteter sammen med andre unge – og således blive inkluderet i forpligtende, meningsfulde og udviklende fællesskaber.

 

 

De unge støttes og motiveres ift. at udvikle meningsfulde færdigheder og sociale relationer og herigennem øge deres selvværd, mestring og livskvalitet og det tilbydes, at der indgår træning i daglige ADL funktioner.

Ydelserne i tilbuddet tager udgangspunkt i den enkelte unges behov og ønsker og har altid afsæt i en ressource-tænkning og den unges ”zone for nærmeste udvikling”.

Eksempler på ydelser: Socialt samvær og træning, arrangementer af forskellig karakter, herunder udflugter, omsorg, mulighed for social træning, mulighed for fysisk træning, sansestimulerende aktiviteter m.m.

Videre kan tilbydes aktivitetsforløb, hvor der er mulighed for at hjælpe til på Hyldeborgs hobby-værksteder med forefaldende arbejde eller egne små projekter.

Udover Hyldeborgs værkstedsaktiviteter tilbydes også pasning og pleje af havens blomster, træer og buske, samt vedligeholdelse af fællesarealer med kørsel på havetraktorer, drivhuse med højbede, foto, musiklokale med samspil på alle instrumenter, teori til kørekort, atelier med professionel maler til at hjælpe, fitness og træning, udflugt til svømmehal og eksternt autoværksted

Der er åbent for tilbuddene 5 dage om ugen i tidspunktet fra kl. 08.30 - 16.00. Der aftales møde og sluttid efter behov.

Der er ikke tidsmæssig begrænsning for varighed af tilbuddet.