Dagligdagen på opholdsstedet

I dagligdagen arbejder vi ud fra at de unge skal blive så selvhjulpne som muligt. Det foregår dels gennem de daglige aktiviteter, hvor de unge er sammen med en medarbejder alene eller højst to sammen, hvor vi gennem samtaler og nærvær forsøger at påvirke de unge, så de når deres mål. Der bliver stillet krav til dagligdagen og opsat normer for opholdet, som personalet forventer skal holdes.

De unge på Opholdsstedet Hyldeborg, har en forudsigelig planlagt hverdag, som er skrevet ned på et skema, hvor det også fremgår hvilket personale, der er tilknyttet. Der er både måneds, uge og dagskema for hele dagen.

Alle er ansvarlige for, at huset fungerer. Derfor har hver enkelt ung ansvar for, at de skal holde deres bolig ren og pæn. Der skal ryddes op hver dag og gøres rent og vaskes tøj en fast dag om ugen.

kl. 08.00 møder personalet ind og dagen planlægges.

Kl. 08.10 spiser beboerne morgenmad og orienteres på vores tavle, hvad der skal foregå og med hvilket personale.

Kl. 08.30 starter aktiviteterne.

Kl. 12.00 er der fælles middagsmad og pause med planlægning for resten af dagen.

Kl. 12.20 fortsætter aktiviteterne.

Kl. 16.00 slutter den obligatoriske "arbejdsdag"

Kl. 16.00 individuelle ønsker og behov og nye aktiviteter herunder  tur i byen, besøge hinanden i boenhederne, sport, computer, individuelle samtaler.

kl. 16.00 starter de forskellige botræningsgrupper i boenhederne, som oftest varer til kl. 20.00

Kl. 17.30 spises der fælles aftensmad (tilbud) med personalet og  hyggesnakkes om dagens oplevelser, samt planlægning af resten af aftenen.