Dagligdagen på opholdsstedet

Dagligdagen på opholdsstedet

Der arbejdes med både måneds, uge og dagskema for de unge på  Hyldeborg hvor aktiviteter, personale mm. fremgår. En struktur der indgår som en del af det miljøterapeutiske ift. at gøre tilværelsen overskuelig, meningsfuld og håndterbar for den unge.

I dagligdagen arbejdes med de unge ift. at de i et trygt miljø og med anerkendende, nærværende personale får støtte til at blive selvhjulpne - og mestre så meget af tilværelsen som muligt.

Det foregår konkret gennem daglige aktiviteter, hvor de unge sammen med personale laver forskellige ting; sportslige, kreative, praktiske osv.  ligesom personalet samtidig fortløbende har udviklingsstøttende og anerkendende relationer og samtaler, der søger at motivere de unge ift. deres egne ønsker og mål.

Der er enkle krav til dagligdagen og aftalt adfærdsregler/normer for ophold og samvær på Hyldeborg.

Eksempelvis er alle ansvarlige for, at huset fungerer og hver enkelt ung har ansvar for, at deres bolig holdes ren og pæn gennem daglig oprydning ligesom der er rengøring og tøjvask på programmet.

De unges med- og selvbestemmelse ift. hverdagen og indsatsområder sikres gennem jævnlige både individuelle og samlede beboer- og husmøder.

 

En dag kan se ud som følger:

kl. 08.00 personalet møder ind.

Kl. 08.10 spiser beboerne morgenmad og orienteres på vores tavle omkring dagens indhold og aktiviteter og personale.

Kl. 08.30 aktiviteter.

Kl. 12.00 fælles middagsmad og pause med opsummering af – og orientering om resten af dagen.

Kl. 12.20 fortsætter aktiviteterne.

Kl. 16.00 slutter den obligatoriske "arbejdsdag"

Kl. 16.00 individuelle ønsker og behov og nye aktiviteter herunder tur i byen, besøge hinanden i bo -enhederne, sport, computer, individuelle samtaler o.m.a.

kl. 16.00 starter de forskellige botræningsgrupper i boenhederne, som oftest varer til kl. 20.00

Kl. 17.30 spises der fælles aftensmad (tilbud) med personalet og hyggesnakkes om dagens oplevelser, samt planlægning af og orientering ift. aftenen.