Pædagogiske værdier på opholdsstedet

Hyldeborg fungerer som et lille samfund, hvor de unge har deres base. Vi arbejder ud fra en miljøterapeutisk tilgang i hele døgnet, hvor hele personalet er en del af behandlingen i dagligdagen. Der bor to personaler på Opholdsstedet Hyldeborg, hvilket betyder, at der altid er tætte omsorgspersoner i nærheden når der er behov hele døgnet.

Vi har et tæt samarbejde med nærmiljøet, hvor de unge kender naboerne og dem der er i forretningerne, så de kan føle sig trygge, når de har ressourcer til at tage uden for Hyldeborg.

Hele hverdagen er tilrettelagt, så den unge får den optimale støtte og hjælp af de samme få voksne både i døgnafdelingen, i tilbud uden for Hyldeborg, i  fritiden, i samarbejdet med de offentlige myndigheder. Alle bidrager med til at være en del af helheden og videregive de daglige info til helheden.

Opholdsstedet Hyldeborg står for regelmæssighed med struktur og forudsigelighed i hverdagen, hvilket giver optimal ro og tryghed, som også er en vigtig del af miljøterapien, ligesom de relationer de unge har med hinanden, personalet og omverdenen følges nøje og bliver en del af behandlingen.

Opholdsstedet Hyldeborg møder de unge hvor  de er i deres liv. Det betyder at medarbejderne møder de unge med respekt og empati og med forståelse for de individuelle behov og problemer den enkelte har. De har hver en historie, som har formet deres liv, hvilket giver personalet faglige udfordringer og udvikling og dermed gør dem i stand til at de unge føler sig respekterede som de er og gennem vores fællesskab bliver glade for deres nye tilværelse. Alle skal respektere hinanden og have en positiv tilgang til de udfordringer der kommer og der er tydelige grænser.

Opholdsstedet Hyldeborg tilbyder en døgnrytme med mange små succesfulde oplevelser, som den unge kan lære af og som kan medvirke til at forstå" verden". De støttes, "presses", opfordres og opmuntres til gennem aktiviteter, at være i en positiv udvikling gennem væres værdier og normer.

Hyldeborgs værdier er anerkendelse, selvstændighed, relation, spilleregler, rummelighed, fornuft, loyalitet og en god omgangstone.

De unge har mulighed for at få samtaler med  psykolog.