Cross undervisning for dem der har lyst.
Udflugt til Sverige.
Cross kørsel.
Dirt cross
Så skal vi til Sverige og køre cross
Vi træner hver dag i mange forskellige ting.
Vi har landbrug med små maskiner
Der klippes græs
Hyldeskolen klatrer rundt i de gamle B&W haller
På sejltur i Københavns kanal
Brandøvelse
Vi sejler og flyver i paraglider
På jungletur i Thailand

Velkommen

Hyldeborg er et opholdssted og botilbud med aktivitet og samværstilbud, som har været godkendt fra 1985, nu efter SEL § 107 og SEL § 108. Hyldeborg fungerer som et hjem for alle som bor her og har aldrig lukket. Vi bor på en stor gård i en lille by i Egedal Kommune. Hyldeborg har 8 pladser.

Et fælles kendetegn for de unge på Hyldeborg er, at de ikke er i stand til at bo i egen bolig. Herudover er de unge meget forskellige og tilbuddet tilpasses den enkelte unges behov. Vi arbejder med empowerment ift.  de unge gennem en miljøterapeutisk inspireret pædagogik og vi har en struktureret og overskuelig hverdag med udtalt selv- og medbestemmelse.

Dette bidrager til, at de unge her finder og inkluderes i et overskueligt og forpligtigende socialt fællesskab og således får venner og indgår i betydningsbærende, positive relationer - ligesom de unge ligeledes har mulighed for at trække sig tilbage og ”lade op” i deres boenhed.

Dagligdagen indeholder støtte og træning ift.  personlig hygiejne, økonomi, oprydning, rengøring, madlavning, tøjvask og indkøb, som i klassisk botræning, ligesom hverdagen og fritiden indeholder tilbud om en lang række spændende og udviklende aktiviteter. Vi tager udgangspunkt i de unges egne ønsker og ressourcer og støtter deres aktive engagement i forhold til de muligheder, drømme og ønsker de har til deres liv.

Nogle af de unge bliver efter ophold på Hyldegaard i stand til at bo for sig selv i eksempelvis bofællesskab. Andre unge bevilges et længerevarende tilbud, hvor målsætningen fortsat er, at den unge får mulighed for, med afsæt i egne ressourcer, at udvikle sig og realisere et godt og så selvstændigt liv som muligt. Det længerevarende tilbud kan også være på Hyldeborg.

Opholdsstedet Hyldeborg har SEL § 104 Aktivitet og samværstilbud som tillægsydelse. Hvis ikke en af disse ydelser er tilkøbt, forventes det, at den unge har beskæftigelse uden for Hyldeborg.