Hyldeskolens dagbeskæftigelse på værksteder

Hyldeborg råder over en række små værksteder, hvor  personalet kan hjælpe med små opgaver, eller de unge selv kan benytte.

Vi tilbyder mekaniker- og knallertværksted, traktor- og snedkerværksted,

Vi har 30 tdl. jord med  skov og natur med sø og mose områder, hvor der er mulighed for beskæftigelse med professionelle entrepanør og landbrugsmaskiner.

Vi har pedel- og servicefunktion, hvor der ligeledes er mulighed for beskæftigelse.