Uddannet personale på Opholdsstedet Hyldeborg

Stedet ledes af Sol Green, som er uddannet socialpædagog med efterfølgende opfølgning af kurser samt PD i psykologi og  Børne og ungdoms psykiatrisk miljøterapeut, sexolog,  parterapeut, psykiatrivejleder  samt MBA i ledelse.

Alle ansatte har faglig uddannelse indenfor relevante områder herunder pædagog, pædagogisk assistent, special-lærer og håndværks uddannelse.

Ansatte er "håndplukkede" og ansat på baggrund af kvalifikationer, kompetencer, faglighed, erfaring samt personlighed.

Hyldeborg har en bred vifte af faglærere og specialuddannede tilknyttet, som bidrager ift. de unges behov - herunder kørelærer, sproglærer, massør, fysioterapeut m.fl. Dette giver mulighed for, at sammensætte et tilbud til borgeren, der er ”skræddersyet” den enkelte unges - og målgruppens behov, muligheder og udfordringer.

 

Personalet deltager i uddannelse og supervision 2 gange om måneden af 2 faste psykologer.

 

Hverdagens arbejde dokumenteres løbende igennem anvendelse af logbog samt dagbogsnotater.

Der udarbejdes statusrapporter en gang årligt medmindre andet aftales.