Uddannet personale på Opholdsstedet Hyldeborg

Stedet ledes af Solveig Green, som er uddannet socialpædagog med efterfølgende opfølgning af kurser samt PD i psykologi og  Børne og ungdoms psykiatriskmiljøterapi og  MBA i ledelse.

De øvrige ansatte har faglig uddannede indenfor relevante områder herunder pædagog, pædagogisk assistent, speciallærer og håndværk.

Alle ansatte er "håndplukkede" med store krav til kvalifikationer, kompetencer, faglighed, erfaring, loyalitet, samt et godt hjerte.

Alle er professionelle, personlige og fleksible.

Opholdstedet Hyldeborg har en bred vifte af faglærere og specialuddannede tilknyttede, som kan tilkaldes efter de unges behov, herunder kørelærer, sproglærer, massør og  fysioterapeut  således at personalegruppen kan sammensættes specielt, så den passer til målgruppens problemstillinger og behov.

Personalet deltager i uddannelse og supervision 2 gang om måneden af 2 faste psykologer.

Der er stor skriftlighed på Opholdsstedet Hyldeborg, hvor der dagligt skrives logbog, samt dagbogsnotater efter behov.

Der udarbejdes statusrapporter en gang årligt.