Målgruppe - SEL §107, § 108 og §104 tilbud

MÅLGRUPPE OG FAGLIGHED:

§ 107-tilbud giver mulighed for at bo på Hyldeborg efter den unge er fyldt 18 år og typisk til den anbringende kommune vurderer, om den unge er parat til et mere selvstændigt liv eller til SEL § 108.

§ 108-tilbud giver mulighed for at bo længerevarende på Hyldeborg.

§ 104-tilbud giver mulighed for at deltage i tilbud på Hyldeborg i dagtimerne.

Hyldeborgs målgruppe for, socialpædagogisk behandling er for unge i aldersgruppen 18 - 25 år ved indskrivning, med forsinket udvikling, beskæftigelsesproblemer og mindre psykiatriske lidelser, herunder Autisme Spektum forstyrrelse, Asperger personlighedsforstyrrelse, ADHD, tilknytningsforstyrrelse, omsorgssvigt, indadreagerende adfærd og for andre som kan profitere af en pædagogik med struktur og forudsigelighed og som har brug for et lille intensivt og struktureret miljø.

Det er vigtigt, at den unge selv ønsker at deltage i et forløb på Hyldeborg, da det  giver langt bedre vilkår for at få et godt og udviklende ophold.

De der profiterer af Hyldeborgs tilbud er unge, med en forsinket udvikling, der kan give et eller flere symptomer i form af alvorlige kontaktproblemer, indre kaos, isolationstrang, manglende situationsfornemmelse,  forvrænget realitetsoplevelse, angst, depressivitet.

De fleste unge på Hyldeborg har langvarige problematikker med sig og flere har to eller flere psykiatriske diagnoser, herunder ADHD, ASF., mentalt retarderet i middelsvær grad og andre udviklings- og personlighedsforstyrrelser.

MÅLSÆTNINGER:

Vi giver den unge et overblik over hvilke realistiske muligheder der er i et voksenliv både i forhold til bo-tilbud, beskæftigelse eller uddannelse. Det vil være klarlagt om den unge kan bo selvstændigt med støtte, i bofællesskab eller på et andet længerevarende tilbud efter § 108.

PÆDAGOGISK TILGANG:

Vi følger den unges handleplan, med udgangspunkt i en anerkendende pædagogik og miljøterapeutisk tilgang.