Trænings færdigheder

Empowerment, Mestring og træning af færdigheder

Eksempler på områder hvor der på Hyldeborg tænkes udvikling og træning med den enkelte unge:

Botræning - træning af daglige færdigheder. (ADL) så den unge støttes i at mestre almindelige daglige gøremål og opgaver.

Træning i at begå sig i nærområdet og med offentlige transportmidler.

Udvikling af personlige kompetencer til et mere selvstændigt voksenliv.

Træning i håndtering af egen økonomi (budget for måneden, Nem ID, netbank).

Træning i at få, indgå i og opretholde udviklende sociale relationer, således positiv identitetsfølelse, udviklingspotentiale og ressource bevidsthed støttes og fremmes.

Træning i at være med i et ungdomsliv.

Træning i at kende og mestre sin egen tilværelse med de udfordringer og muligheder der findes her.

Udvikling ift. at rumme; acceptere og håndtere egne måske begrænsede ressourcer og potentielle udfordringer.

Personlig udvikling gennem oplæring af sociale og praktiske færdigheder.

Afklaring af fremtidige boligforhold.

Afklaring af fremtidig uddannelse, job, pension mv.

 

Træningen og udviklingsaktiviteterne er altid afstemt ift. den unges ”zone for nærmeste udvikling” herunder individuelle udfordringer og ressourcer. Således får den unge overvejende succes-oplevelser og sådan fortsat positiv udvikling ift. psyke og færdigheder i (retning af) en fortsat meningsfuld og håndterbar tilværelse.