Trænings færdigheder

Botræning - træning af daglige færdigheder. (ADL) så den unge støttes i at mestre almindelige daglige udfordringer.

Træning i at begå sig i nærområdet og med offentlige transportmidler.

Udvikling af personlige kompetencer til et mere selvstændigt voksenliv.

Træning i egen økonomi (budget for måneden, nem ID, netbank).

Træning i at få og opretholde sociale relationer, så den unges identitetsfølelse, udviklingspotentialer og ressource bevidsthed fremmes, så de forskellige relationer kan håndteres.

Træning i at være med i et ungdomsliv.

Træning i at kende sin egen situation med de udfordringer der er og dermed erkende sin egen sygdom.

Træning i at acceptere sine psykiske vanskeligheder  (ressourcer/begrænsninger), så den unge bliver "lettet" i forhold til ikke altid at fungere som de andre.

Personlig udvikling gennem oplæring af sociale og praktiske færsigheder.

Afklaring af fremtidig boligforhold.

Afklaring af fremtidig uddannelse, job, pension mv.

 

Der udfordres ud fra den unges psykiske og fysiske styrker, så der hele tiden sker en udvikling gennem de daglige aktiviteter, så de unge får en meningsfuld tilværelse med de største muligheder for udvikling.